Stichting Parkmanagement Keppelseweg

Gladheidbestrijding

Bereikbaarheid is essentieel voor ondernemers. Bereikbaarheid voor medewerkers en bezoekers maar ook voor leveranciers of vervoerders.  De gemeente Doetinchem stelt jaarlijks een strooiroute vast. De gemeente Doetinchem strooit op basis van een prioritering.
Zodra de route definitief is (oktober), wordt deze op de website van de parkmanagementorganisatie geplaatst.
Sinds 2012-2013 worden de (delen van) wegen die niet door de gemeente Doetinchem worden gestrooid, in opdracht van de parkmanagementorganisatie gestrooid. Ieder voorjaar vindt er een evaluatie tussen de gemeente Doetinchem en de commissie Parkmanagement van IG&D Bedrijvig Doetinchem plaats. Daarbij wordt duidelijk of de werkzaamheden de volgende winter kunnen worden voortgezet.

Vanuit de commissie Parkmanagement zijn collectieve afspraken gemaakt ten aanzien van de uitvoering en de kosten. De kosten voor de uitvoering van deze dienst komen volledig voor rekening van het ondernemersfonds Keppelseweg.

De gladheidbestrijding op die (delen van) wegen waar de gemeente Doetinchem geen gladheidbestrijding verzorgt, wordt uitgevoerd door Martin Haan Doetinchem, gevestigd aan het Grutbroek nr 46.