Stichting Parkmanagement Keppelseweg

Glasvezelnetwerk

Tijdens de revitalisering op bedrijventerrein Keppelseweg is een mantelbuis aangelegd. In 2009 is een bruikleenovereenkomst gesloten tussen de gemeente (eigenaar van de mantelbuis) en parkmanage-ment Keppelseweg. In nauwe samenwerking met TReNT Glasvezel en ISP Services is de buis vervolgens voorzien van glasvezel en sindsdien maakt een aantal bedrijven gebruik van deze dienst.
Vanuit de vraag naar glasvezel met een mindere omvang, heeft SPBK in 2017 geïnvesteerd in een lokaal koppelpunt. Vanuit het datacenter van Novoserve (opvolger van ISP) komen zeer veel (regionale) glasvezelverbindingen van Trent Glasvezel samen, die gekoppeld kunnen worden aan het Internetknooppunt van NDIX. Verbindingen kunnen ook direct van de routers van NovoServe worden gekoppeld en zo ontstaan er mogelijkheden voor zeer snelle verbindingen.Via het lokale koppelpunt op Keppelseweg kan NovoServe snelle verbindingen leveren, voor bijvoorbeeld Internet, backup of telefonie. Voor het realiseren van de aansluiting wordt nauw samengewerkt met lokale partners.

Interesse?
Heeft U interesse in de mogelijkheden voor snel Internet op Keppelseweg?
Neem dan contact op met NovoServe (Sjoerd van Groning, sjoerd@novoserve.com)
Hij voorziet u graag van meer informatie opdat u de voor uw bedrijf juiste keuze kunt maken.