Stichting Parkmanagement Keppelseweg

Ondernemersfonds

Ondernemersfonds

Per 2012 is ten behoeve van de financiering van activiteiten vanuit Parkmanagement Keppelseweg een ondernemersfonds ingesteld. De heffing wordt in de jaarlijkse gemeentelijke aanslag opgelegd.

Het bestuur werkt voorstellen voor diensten op Keppelseweg uit. Deelnemers aan het ondernemersfonds  kunnen via de poll in Parkbook aangeven of zij voor of tegen uitvoering van het voorstel zijn. Wanneer de meeste stemmen voor zijn, wordt de dienst opgepakt. De deelnemers bepalen dus welke activiteiten vanuit het ondernemersfonds worden opgepakt.

Ondernemersfonds

Eind 2011 zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd op de bedrijventerreinen Keppelseweg, De Huet en Verheulsweide. Nadat werd voldaan aan de door de gemeenteraad gestelde criteria voor een draagvlakmeting, is per 2012 een ondernemersfonds Parkmanagement ingesteld.

De heffing wordt in de jaarlijkse gemeentelijke aanslag opgelegd. De middelen uit het ondernemersfonds zijn bestemd voor het uitvoeren van diverse diensten vanuit de parkmanagementorganisatie.
Deelnemers aan het ondernemersfonds bepalen welke activiteiten worden opgepakt.