Stichting Parkmanagement Keppelseweg

Pandnummering

Vanuit de samenwerking in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen is geconstateerd dat de pandnummering op bedrijventerrein Keppelseweg niet optimaal is. Op het voorstel om bij alle panden op het bedrijventerrein uniforme pandnummering te plaatsen om daarmee ingeval van calamiteiten maar ook ten aanzien van bezoekers optimale vindbaarheid te garanderen, is eind 2016 positief gestemd. De parkmanagementorganisatie op bedrijventerrein De Huet bracht eenzelfde voorstel in stemming, waarop medio 2017 eveneens positief is gestemd. Vanuit het oogpunt van kostenbesparing is besloten deze dienst gezamenlijk uit te voeren.
Er volgde uitvoerig overleg met de gemeente Doetinchem over de locatie van de pandnummering. Met toestemming van de gemeente is gekozen voor het plaatsen van de pandnummering op de gemeentegrens. In het eerste kwartaal 2019 werden piketpaaltjes uitgezet. De ondernemers op beide bedrijventerreinen werden geïnformeerd door middel van een bedrijf-aan-bedrijf bezorgde mailing (link naar mailing). De uitgezette locaties werden digitaal vastgelegd en aansluitend gecontroleerd door de parkmanagementorganisatie.
De belettering van de pandnummering bestaat uit reflecterend materiaal en de borden zijn dubbelzijdig uitgevoerd. Om vandalisme te voorkomen, is de pandnummering in een betonnen voet vastgezet.