Stichting Parkmanagement Keppelseweg

Werkzaamheden gasleidingen bedrijventerrein Keppelseweg Doetinchem

Vooruitlopend op de communicatie van de uitvoerende partijen, Liander en A. Hak, informeren we je over het vervangen van oude gasleidingen op bedrijventerrein Keppelseweg. Zoals jullie misschien hebben gezien, zijn er ter voorbereiding op deze werkzaamheden op een aantal locaties proefsleuven gegraven. In totaal wordt ca 3 kilometer aan gasleidingen vervangen.

De werkzaamheden starten in week 2/2021 in het deel Plakhorstweg vanaf de rotonde tot de kruising met de Houtmolenstraat.

Zodra de werkzaamheden starten, ontvang je een brief van Liander. Uiteraard worden onder-nemers ook geïnformeerd wanneer er een energieonderbreking plaats gaat vinden. Ook wanneer het opengraven van inritten of parkeerplaatsen noodzakelijk is, zal dit altijd in overleg met de ondernemer plaatsvinden. Voorzover te overzien, is Liander niet voornemens de aansluitingen naar en in het pand te vervangen.  Wanneer geconstateerd wordt dat er een lekkage aanwezig is dan zal de lekkage uiteraard verholpen moeten worden.

De snelheid van werken wordt in grote mate beïnvloed door de aanwezigheid van overige infra, die vaak bovenop de gasleiding ligt. Voor het gehele traject wordt uitgegaan van een tijdsduur van 3 maanden. Vanuit PM Keppelseweg houden we je via Parkbook (deelnemers ondernemersfonds) en de website op de hoogte.

De geplande werkzaamheden in het openbare groen worden om deze reden tot nader order aangehouden en worden weer opgepakt nadat de gasleidingen zijn vervangen.

Liander
Wesley van der Meijde
Engineer Aanleg / Regio Achterhoek-Zuid
M. 06 14 31 85 38
E. wesley.vander.meijde@alliander.com
A. Hak Noord-Oost BV
Gerjan Terink
M. 06 – 20 29 13 47
E. JTerink@a-hak.nl
Voor een verdere toelichting:
https://www.liander.nl/doetinchemgas