Stichting Parkmanagement Keppelseweg

Nieuws

Werkzaamheden gasleidingen bedrijventerrein Keppelseweg Doetinchem

Vooruitlopend op de communicatie van de uitvoerende partijen, Liander en A. Hak, informeren we je over het vervangen van oude gasleidingen op bedrijventerrein Keppelseweg. Zoals jullie misschien hebben gezien, zijn er ter voorbereiding op deze werkzaamheden op een aantal locaties proefsleuven gegraven. In totaal wordt ca 3 kilometer aan gasleidingen vervangen.
Lees meer...

Uitnodiging online startbijeenkomst Dijkversterking

Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen om de primaire waterkering van het industrieterrein Grutbroek langs de Oude IJssel in Doetinchem te versterken.
Dit project is onderdeel van het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit project wordt de waterkering versterkt en verbeterd zodat, rekening houdend met klimaatveranderingen, ook in de toekomst het waterschap de hoogwaterveiligheid voor bedrijven en bewoners zo goed mogelijk kan waarborgen.