Stichting Parkmanagement Keppelseweg

Nieuws

Open Bedrijvendag Doetinchem verzet koers naar 25|26 maart 2022

"Veiligheid en haalbaarheid staat voorop”, zegt Jan Garretsen, voorzitter IG&D, mede-initiatiefnemer van de Open Bedrijvendag in Doetinchem. “Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van grootschalige evenementen in oktober. We moeten een zorgvuldige afweging maken. Zowel voor de deelnemende bedrijven, die hun deuren open zetten, als voor de duizenden bezoekers die we willen trekken om te ontdekken welke prachtige ambachten en innovaties achter de bedrijfsmuren in de gemeente Doetinchem aanwezig zijn. In goed overleg met de (potentiële) deelnemers en de initiatiefnemers hebben we de knoop doorgehakt en gezamenlijk besloten om onze koers te verzetten naar 25|26 maart 2022", aldus Garretsen.
Lees meer...

Persbericht: GGD opent nieuwe testlocatie in Wehl

Op donderdag 20 mei opent GGD Noord- en Oost-Gelderland een nieuwe testlocatie in Wehl op Argonstraat 4. Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen bij één van de testlocaties van de GGD.
Lees meer...

Werkzaamheden gasleidingen bedrijventerrein Keppelseweg Doetinchem

Vooruitlopend op de communicatie van de uitvoerende partijen, Liander en A. Hak, informeren we je over het vervangen van oude gasleidingen op bedrijventerrein Keppelseweg. Zoals jullie misschien hebben gezien, zijn er ter voorbereiding op deze werkzaamheden op een aantal locaties proefsleuven gegraven. In totaal wordt ca 3 kilometer aan gasleidingen vervangen.
Lees meer...

Uitnodiging online startbijeenkomst Dijkversterking

Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen om de primaire waterkering van het industrieterrein Grutbroek langs de Oude IJssel in Doetinchem te versterken.
Dit project is onderdeel van het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit project wordt de waterkering versterkt en verbeterd zodat, rekening houdend met klimaatveranderingen, ook in de toekomst het waterschap de hoogwaterveiligheid voor bedrijven en bewoners zo goed mogelijk kan waarborgen.